David Dastmalchian as Joshua Whitmore

1073883_482924208465652_1037318833_o